Godkendelse og monitorering

Godkendelse og monitorering

Butikker og importører, som er medlem af Fair Trade Danmark, forpligter sig til at leve op til de 10 Fair Trade principper, som er defineret af World Fair Trade Organization (WFTO). Associerede importører, hvor kun en mindre del af aktiviteterne er Fair Trade, forpligter sig til at denne del lever op til principperne. Importører og butikker, som er godkendt, skal evalueres i forhold til Fair Trade principperne hvert andet år. Godkendelse og evaluering varetages enten af WFTO eller det uvildige monitoreringsudvalg under Fair Trade Danmark, således at:

Butikker:

Evalueres og søger om godkendelse hos det uvildige moniteringsudvalg

Læs mere om at blive medlem som butik her.

Importører (der ikke er medlem af WFTO):
Evalueres og søger om godkendelse hos det uvildige monitoreringsudvalg

Læs mere om at blive medlem som importør her.

Importører (der er medlem af WFTO):
Evalueres og søger om godkende hos WFTO

Fair Trade Danmark anbefaler at importører med en omsætning over 1,5 mio. DKK søger om optagelse i WFTO.

Læs mere om at blive medlem af WFTO på deres egen hjemmeside her.

Søg om godkendelse hos Fair Trade Danmarks uvildige monitoreringsudvalg

Fair Trade Danmark har etableret et uvildigt udvalg bestående af en række ressourcepersoner med viden og erfaring indenfor bl.a. Fair Trade og udviklingslande. Udvalget mødes fire gange årligt hvor de gennemgår ansøgninger fra butikker og importører. Ansøgningsproceduren tager oftest mellem 2 og 3 måneder

Fair Trade Danmark har besluttet at følge de samme ansøgningsprocedurer som WFTO. Derfor benyttes det samme ansøgningsskema som ved ansøgninger til WFTO.

Du kan læse mere om det uvildige monitoreringsudvalgs arbejde og medlemmer her.
Læs om WFTO's monitoreringssystem her.