Støttemedlem

Vil du støtte Fair Trade Danmarks arbejde med at fremme Fair Trade design og brugskunst kan du:

1. Blive et støttemedlem. Som støttemedlem får du indflydelse på vores arbejde. 
2. Give et støttebidrag

Bliv støttemedlem
Som støttemedlem bliver du inviteret med til Fair Trade Danmarks repræsentantskabsmøder, hvor du har ret til at deltage i debatten. Du har også ret til at opstille til bestyrelsen. Støttemedlemmer besætter en ud af de ni pladser i Fair Trade Danmarks bestyrelse. Det koster 150 kr. om året at være støttemedlem. Du kan indbetale dit medlemskontingent på kontonummer 84010001067026 i Merkur Bank. Angiv venligst dit navn, adresse og e-mail samt gør tydeligt opmærksom på, at du ønsker at blive støttemedlem. Hvis du hellere vil betale på et girokort eller tilmelde betalingen til betalingsservice, kan du skrive til info@fairtrade.dk.

Giv et støttebidrag
Vi værdsætter alle bidrag til Fair Trade Danmarks arbejde. Du kan indsætte sit bidrag på kontonummer 84010001067026 i Merkur Bank.