Det Eksterne Monitoreringsudvalg

Til at varetage godkendelse og evaluering af butikker og importører har Fair Trade Danmark nedsat et uvildigt og eksternt udvalg bestående af ressourcepersoner med stor viden om og erfaring fra bl.a. Fair Trade og udviklingslande.