FTDs butikskoncept

1. Fair Trade butikkens hovedformål er at handle med Fair Trade produkter, Varesortiment skal bestå af:

  • Fair Trade varer, hvor produktion og handel er godkendt i alle led,
  • Varer, der er delvist Fair Trade godkendte, typisk hvor producenten er godkendte, men ikke importøren
  • Fair god tro varer, som butikken vurderer er fremkommet (dvs. produceret, fragtet og handlet) på, hvad butikken vurderer, er Fair Trade lignende vilkår,
  • Andre varer som verdensmusik, lokale produkter til støtte for gode Fair Trade formål og andre produkter, som er fremkommet under bæredygtige, gerne økologiske, vilkår.

 Mindst 70% af butikkens samlede vareindkøb i pris eks. moms skal være Fair Trade varer. Resten handles inden for de 30%.

Varer, der er delvist Fair Trade godkendte, typisk hvor producenten er godkendt, men ikke importøren, kan altid handles inden for de resterende 30 %. For at de kan handles inden for de 70% Fair Trade varer, skal importøren dog først opnå Fair Trade godkendelse.

Fair god tro varer:  Hvis hverken producent eller importør er WFTO eller Fair Trade godkendt, kan der kun handles med denne vare i 2 år.  Herefter kan butikken dog søge dispensation for handel med denne vare hos FTD.

Handelen med andre varer må højst udgøre 15% af butikkens samlede varekøb i pris eks. moms.

2. Butikken skal gennem sin prispolitik fremme afsætningen af Fair Trade produkterne for dermed at tilgodese producenternes interesse i størst mulig afsætning. Et evt. overskud skal som hovedregel bruges til af fremme Fair Trade.  Gennem sin prispolitikskal butikken  ligeledes være loyal over for forbrugeren, der handler i tiltro til, at varernes evt. høje pris afspejler en høj producentbetaling.

3. Butikken skal informere forbrugerne om Fair Trade. Den skal oplyse om varerne og producenterne, og om verdenshandelssituationen. Desuden skal butikken deltage i kampagner, der har til formål at forbedre producenternes forhold og at påvirke national og international politik