Fair Trade Danmarks vision

Relevant indhold: 

Medlemskab

Bliv medlem af Fair Trade Danmark. Læs om de forskellige medlemstyper her.

Det Eksterne Monitoreringsudvalg

Til at varetage godkendelse og evaluering af butikker og importører har Fair Trade Danmark nedsat et uvildigt og eksternt udvalg bestående af ressourcepersoner med stor viden om og erfaring fra bl.a. Fair Trade og udviklingslande.

Brancheforeningen Fair Trade Danmarks vision er at løfte marginaliserede producenter ud af fattigdom gennem gode arbejdsforhold, produktudvikling, samarbejde og salg af Fair Trade design og brugskunst. Principperne for Fair Trade produktion og handel skal være gældende for hele handelskæden fra producent til forbruger. Ved at sikre en bedre handelspris hjælper Fair Trade Danmarks medlemmer udviklingslandenes små lokalsamfund til bedre levevilkår.

Vi arbejder primært indenfor følgende områder:

  • Information og oplysning om Fair Trade
  • Fair Trade godkendelse og monitorering
  • Markedsføring

 I Fair Trade Danmark arbejder vi for en fælles opbakning til de 10 Fair Trade principper, som er globalt defineret. Fair Trade Danmark er medlem af World Fair Trade Organization (WFTO), der er den internationale organisation for Fair Trade. Vores medlemmer er alle Fair Trade godkendte enten af Fair Trade Danmarks eksterne monitoreringsudvalg eller af WFTO.

Læs om Fair Trade Danmarks projekter her.