Fair Trade Importør

Fair Trade Danmarks importører køber varer og produkter af Fair Trade producenter i Afrika, Asien eller Südamerika.  En importorganisation, som leverer fair handlede varer til Fair Trade butikker, som er medlem af Fair Trade Danmark, eller andre kunder,  der markerer varerne med hangouts indeholdende Fair Trade Danmarks logo, skal tilslutte sig WFTOs definitioner og principper. Det skal komme til udtryk i organisationens formålsparagraf, værdigrundlag, aktiviteter og publikationer.

Importøren skal bistå Fair Trade butikkerne med information om varerne og producenterne, og om hvordan de opfylder Fair Trade-kriterierne.  

Flere af foreningens importører producerer selv varene i samarbejde med små, Fair trade godkendte producenter i den 3. verden. Fælles for Fair Tade Danmarks importører er, at hver importør 

  • sikrer sig, at producenter og eksportører lever op til de krav, der stilles til Fair Trade produktion og handel,
  • yder forudbetaling for varerne eller skaffe adgang til andre former for kredit, hvis det ønskes,
  • fremmer afsætningen ved f.eks. gennem markedsundersøgelser at klarlægge afsætningsmulighederne for Fair Trade produkterne. Importøren skal give tilbagemelding til producenten om hvilke krav produkterne skal opfylde og hvordan markedsforholdene er,
  • prøver at etablere varige handelsforbindelser med producenterne, 
  • støtte producenterne med teknisk bistand, produktudvikling og uddannelse.