10 Fair Trade principper

Fair Trade Danmark er medlem af World Fair Trade Organization (WFTO), der har defineret 10 Fair Trade principper, som Fair Trade organisationer og virksomheder skal tilslutte sig i deres daglige arbejde.
 

De 10  Fair Trade principper 

 1.  At skabe muligheder for økonomisk dårligt stillede producenter
  Målet skal være at bekæmpe fattigdom blandt økonomisk udfordrede producenter.
 2. Gennemsigtighed og ansvarlighed
  Åbne kommunikationskanaler og inddragelse af producenter og ansatte i beslutningsprocesserne er en forudsætning for en ansvarlig handelsproces.
 3. Ansvarlig handelspraksis
  Relationen mellem producent og organisation skal baseres på gensidig respekt, og organisationen udvise omtanke for producenternes sociale situation og ikke forsøge at maksimere en fortjeneste på deres bekostning.
 4. Betaling af en fair pris
  Prisniveau aftales i samarbejde med producenterne og skal sikre en fair løn, som også kan støttes af markedet.
 5. Undgå børne- og tvangsarbejde
  Børne- og tvangsarbejde er bandlyst – FN’s børnekonvention skal overholdes.
 6. Antidiskrimination, ligestilling og foreningsfrihed
  Organisationen skal modarbejde diskrimination og fremme ligestilling. Samtidig skal producenterne have lov til at organisere sig i foreninger.
 7. Sunde og sikre arbejdsvilkår
  Organisationen skal sikre sig gode og sunde arbejdsforhold for producenterne.
 8. Kapacitetsopbygning
  Organisationen skal hjælpe producenterne til at opnå bedre færdigheder og blive mere konkurrencedygtige.
 9. Fremme af Fair Trade
  Organisationen skal via ærlige oplysninger udbrede viden om Fair Trade.
 10. Bæredygtig miljøforvaltning
  Organisationen skal udvise miljømæssig ansvarlighed.
   

Download en uddybende beskrivelse af de 10 principper her (PDF)

Download further information about the 10 principles here - english version (PDF)