Hvad er Fair Trade

Relevant indhold: 

Fair Trade Danmark

Læs meget mere om Fair Trade Danmarks arbejde

Fair Trade er et handelspartnerskab, som søger retfærdighed indenfor international handel, et partnerskab bygget på dialog, gennemsigtighed og respekt.

Fair Trade arbejder for fair handel mellem nord og syd og bidrager til bæredygtige handelsforhold og til at sikre marginaliserede producenters og arbejderes rettigheder – specielt i udviklingslandene.

Fair Trade er med til at sikre en bedre handelspris, bedre arbejdsforhold, bæredygtighed lokalt og bedre vilkår for bønder, landmænd og arbejdere blandet verdens fattigste. Fair Trade hjælper udviklingslandenes små lokalsamfund til bedre levestandarer.