Fair Trees

 
KONTAKT
Fair Trees
Løvetvej 30
8740 Brædstrup
Tlf: 75 76 00 43

E-mail: mb@bolsforst.dk
Hjemmeside: www.bolsforst.dk
Facebook: facebook.com/Fair-Trees-185228292530

 
KONCEPT OG STIL Det var Bols Forstplanteskole, som i 2007 introducerede Fair Trees på det europæiske marked. Tanken bag konceptet var – og er stadig – at indsamle frø og producere juletræer efter bæredygtige principper og ud fra en streng kvalitetssikring.
Under konceptet Fair Trees indsamles frø fra tre attraktive afdelinger i den georgiske frøplantage Ambrolauri, Tlugi. Bols Forstplanteskole har her sikret sig 10-årige licenser, der gør, at de kan arbejde kontinuerligt med de internationale Fair Trade principper, som Fair Trees hviler på.

PRODUKTER Fair Trees er navnet på Fair Trade-godkendte frø, planter og juletræer, der stammer fra frø fra nordmannsgran af meget høj kvalitet. Frø og planter er desuden produceret med respekt for bæredygtige produktionsformer, hvor der tages hensyn til arbejdernes sundhed og velfærd.

 
Fair Trees er godkendt som fuldgyldigt medlem af Fair Trade Danmark. Baggrunden herfor er:

Arbejdernes forhold

• Fair Trees betaler en høj løn til arbejderne sammenlignet med øvrige lønindkomster i Georgien. (En kogleplukker plukker ca. 100 kg. kogler pr. dag. Der afregnes to georgiske lari pr kg. kogler, hvilket svarer til ca. 6,30 danske kroner).

• Underleverandørerne forudbetales, hvilket gør det muligt for dem at betale plukkerne kontant.
• Der er etableret sundheds- og arbejdsforsikringer for medarbejderne, og der er indgået kontrakt med kogleplukkerne.

• Siden 2008 har det været et krav, at underleverandørerne følger dansk standard for arbejdssikkerhed/udstyr

• Ved erhvervelse af licenser til at plukke frøene i Georgien er det Fair Trees’ vision at forbedre løn og arbejdsvilkår for kogleplukkerne. Det skal ske ved at tilføre markedet stabilitet, hvorved det er håbet, at prisen for frø kan stige, og at det dermed kommer producenterne til gode.

• Koglerne klænges (processen, hvor frøene tages ud af koglerne) lokalt i Georgien, hvorved der bevares arbejdspladser i regionen.
Juletræerne fra Georgien – historien om de danske juletræer
Frøene til produktionen af verdens mest efterspurgte juletræ, Nordmannsgran, stammer fra Georgien. I regionen Ambrolauri ligger et bjergrigt område ved navn Tlugi, hvor højden og klimaet skaber grobund for de bedste Nordmannsgraner.
Høstningen af kogler fra Nordmannsgranerne – blandt andet Fair Trees - skaber arbejdspladser for den fattige befolkning i randområder, hvor der ikke er mange andre beskæftigelsesmuligheder. Arbejderne er typisk fra små familier, der har et par kvæg og høns til eget forbrug. Kvinderne er typisk hjemmegående. Koglehøsten er en vigtig indtægtsmulighed for disse familier, men dårlige arbejdsvilkår og lave priser har presset vilkårene for kogleplukkerne. Fair Trees modvirker denne negative udvikling.

Fair Trees støtter en uafhængig fond, Bols Xmas Tree Fund, som er med til at forbedre og øge opmærksomheden om kogleplukkernes leve- og arbejdsvilkår. Det er vigtigt, da mange mennesker i Vesteuropa ikke skænker det en tanke, hvorfra frøene til deres juletræ stammer fra.
Læs mere om Fair Trees på www.fairtrees.dk eller kontakt Fair Trees for at høre mere.