Det Eksterne Monitoreringsudvalg

Til at varetage godkendelse og evaluering af butikker og importører har Fair Trade Danmark nedsat et uvildigt og eksternt udvalg bestående af ressourcepersoner med stor viden om og erfaring fra bl.a. Fair Trade og udviklingslande.

Udvalgets formål
Monitoreringsudvalgets formål er, at vurdere hvorvidt små og/eller nystartede importører i Danmark og Fair Trade butikker lever op til standarderne for Fair Trade. Vurderingerne foretages på baggrund af WFTOs (World Fair Trade Organization) standarder for Fair Trade, samt for butikkers vedkommende de kriterier, som er vedtaget af Fair Trade Danmarks generalforsamling.

Udvalgets ansvarsområder
Udvalgets primære ansvarsområder er behandling af ansøgninger om Fair Trade godkendelse fra butikker og importører, samt monitorering af allerede godkendte butikker og importører. Hvert andet år skal godkendte butikker og importører evalueres.

Udvalgets medlemmer
Udvalget består af 3 medlemmer:

Signe Pejstrup: Msc. Development and International Relations

Charlotte Bøgelund Frederiksen: Cand. Scient. Soc. Internationale Udviklingsstudier og Geografi

Gertrud Grabbert: Msc. Development and International Relations