Fair Trade Danmark

Fair Trade Danmark er brancheorganisationen for Fair Trade aktører i Danmark.

Vores vision er at løfte marginaliserede producenter i Syd ud af fattigdom gennem produktudvikling, samarbejde og salg af Fair Trade design og brugskunst.

Vi arbejder primært indenfor følgende områder:

Salgsnetværk og støtte til markedsføring
Information og oplysning om Fair Trade
Fair Trade godkendelse og monitorering

I Fair Trade Danmark arbejder vi for bred opbakning til de 10 globalt definerede standarder for Fair Trade. (LINK) Fair Trade Danmark er medlem af World Fair Trade Organization (WFTO), som er den internationale organisation for Fair Trade. Vores medlemmer er alle Fair Trade godkendt enten af Fair Trade Danmarks uvildige monitoreringsudvalg eller af WFTO.

Medlemmer

Fair Trade Danmarks medlemmer omfatter i dag importørmedlemmer og butikker. Mere end 45 mindre virksomheder og organisationer er tilknyttet netværket af producenter i Afrika, Latinamerika, Asien og Kaukasus.

Udover Fair Trade butikkerne forhandles Fair Trade produkterne i over 30 shop in shops og i mere end 300 konventionelle butikker.

Hvis man som organisation eller firma ønsker at blive medlem, består proceduren for godkendelse i at udfylde et ansøgningsskema, i hvilket man udførligt beskriver, hvordan man lever op til de 10 Fair Trade kriterier (LINK til 1.3 Fair Trade Principper). Ansøgningsskemaet vurderes af Fair Trade Danmarks uvildige udvalg, der består af en række ressourcepersoner inden for Fair Trade, CSR, bæredygtig udvikling og handel med udviklingslande. Hvert andet år evalueres det enkelte medlem, også med brug af et omfattende skema, der vurderes af det uvildige udvalg.