Foreningen Fair Trade Danmark

Relevant indhold: 

Hvad er Fair Trade

Mange reklamerer med "Fair Trade" , men hvade dækker begrebet over?

Det Eksterne Monitoreringsudvalg

Til at varetage godkendelse og evaluering af butikker og importører har Fair Trade Danmark nedsat et uvildigt og eksternt udvalg bestående af ressourcepersoner med stor viden om og erfaring fra bl.a. Fair Trade og udviklingslande.

 Forordet til foreningens vedtægter:

Fair Trade står for et handelspartnerskab, der beror på dialog, transparens og respekt, og som bestræber sig på mere retfærdighed i international handel.

Brancheforeningen Fair Trade Danmarks vision er at løfte marginaliserede producenter ud af fattigdom gennem gode arbejdsforhold, produktudvikling, samarbejde og salg af Fair Trade varer. Principperne for Fair Trade produktion og handel skal være gældende for hele handelskæden fra producent til forbruger og er baseret på WFTOs (Word Fair Trade Organisation) 10 Fair Trade standarder.

Ved at sikre en bedre handelspris hjælper Fair Trade Danmarks medlemmer udviklingslandenes små lokalsamfund til bedre levevilkår.

Fair Trade Danmarks medlemmer forhandler non-food-varer som brugskunst, tekstiler, møbler og smykker

Fair Trade Danmark-mærket viser at der handles med bæredygtigt produceret varer, og handelen  lever op til de 10 Fair Trade Principper. Mærket sikrer at der handles i et godkendt Fair Trade butik eller med en importør i Danmark, der er organiseret i brancheorganisationen Fair Trade Danmark. 

Fair Trade Danmark er en del af en international bevægelse, der arbejder på et demokratisk og almennyttigt grundlag med henblik på at sikre de menneskerettigheder, sociale og økonomiske rettigheder.   

Fair Trade bygger på det gamle slogan ”trade not aid”, d.v.s. at man bør satse på retfærdig handel frem for bistand. Fair Trade adskiller sig således fra traditionel udviklingsbistand, hvor der er en afsender og en ofte passiv modtager, ved i høj grad at involvere mennesker i deres egen udvikling.

 

Læs mere om Fair Trade Danmark ved at klikke på menupunktet "om os"